| ПОЧЕТНА ФАЗА

Активност 0.1 Консултације са заинтересованим странама ЕУ ППФ програма;

Активност 0.2 Мобилизација стручњака и оснивање пројектне јединице ЕУ ППФ8;

Активност 0.3 Подршка МЕИ и ресорним министарствима у започињању фазе одабира пројеката;

Активност 0.4 Успостављање оперативног и административног управљања пројектом;

Активност 0.5 Кларификација логичког оквира пројекта, процена претходно урађене и доступне техничке документације и припрема ране процене трошкова;

Активност 0.6 Припрема општег Плана укључивања заинтересованих страна;

Активност 0.7 Подршка Техничком секретаријату НОИ у организовању Националног одбора за инвестиције;

Активност 0.8 Припрема и предаја Почетног извештаја.

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активност 1.1 Припрема посебних Методологија за пројектовање;

Активност 1.2 Реализација анкета/истраживања на лицу места ради реализације одабраних пројеката;

Активност 1.3 Припрема пројектне документације за одабране пројекте која обухвата прелиминарне процене, претходне студије оправданости, студије оправданости, анализе трошкова и користи, прорачун о недостатку финансија, студије ЕИА, генералне, идејне и главне пројекте као и тендерску документацију потребну за процес набавке.

Активност 1.4 Помоћ Кориснику пројекта у прибављању грађевинске дозволе у складу са спрским законом о планирању и изградњи;

Активност 1.5 Процена – скрининг припремљених предлога;

Активност 1.6 Достављање пројеката Националном ИПА координатору, ресорним министарствима и Делегацији ЕУ на проверу и одобрење.

Активност 2.1 Процена техничке основе/знања из области припреме и реализације инфраструктурних пројеката у секторима заштите животне средине и транспорта;

Активност 2.2 Идентификација и развој нових тренинг модула/обука за јачање капацитета у области припреме инфраструктурних пројеката;

Активност 2.3 Дефинисање прилагођеног програма јачања капацитета који се бави кључним налазима процене;

Активност 2.4 Развој инструмената потребних за реализацију прилагођеног програма јачања капацитета за припрему и реализацију инфраструктурних пројеката;

Активност 2.5 Припрема наставног материјала и одржавање обука за припрему и реализацију инфраструктурних пројеката

Активност 2.6 Осмишљавање Система оцењивања тренига/обуке ради праћења и оцењивања учинка у јачању капацитета.

ХОРИЗОНТАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Активност 3.1 Пројектна комуникација, дистрибуција материјала и промоција пројекта;

Активност 3.2 Праћење пројектних активности, резултата, претпоставки/ризика;

Активност 3.3 Извештавање.

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…