| ПОЧЕТНА ФАЗА

Активност 0.1 Консултације са заинтересованим странама ЕУ ППФ програма;

Активност 0.2 Мобилизација стручњака и оснивање пројектне јединице ЕУ ППФ8;

Активност 0.3 Подршка МЕИ и ресорним министарствима у започињању фазе одабира пројеката;

Активност 0.4 Успостављање оперативног и административног управљања пројектом;

Активност 0.5 Кларификација логичког оквира пројекта, процена претходно урађене и доступне техничке документације и припрема ране процене трошкова;

Активност 0.6 Припрема општег Плана укључивања заинтересованих страна;

Активност 0.7 Подршка Техничком секретаријату НОИ у организовању Националног одбора за инвестиције;

Активност 0.8 Припрема и предаја Почетног извештаја.

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активност 1.1 Припрема посебних Методологија за пројектовање;

Активност 1.2 Реализација анкета/истраживања на лицу места ради реализације одабраних пројеката;

Активност 1.3 Припрема пројектне документације за одабране пројекте која обухвата прелиминарне процене, претходне студије оправданости, студије оправданости, анализе трошкова и користи, прорачун о недостатку финансија, студије ЕИА, генералне, идејне и главне пројекте као и тендерску документацију потребну за процес набавке.

Активност 1.4 Помоћ Кориснику пројекта у прибављању грађевинске дозволе у складу са спрским законом о планирању и изградњи;

Активност 1.5 Процена – скрининг припремљених предлога;

Активност 1.6 Достављање пројеката Националном ИПА координатору, ресорним министарствима и Делегацији ЕУ на проверу и одобрење.

Активност 2.1 Процена техничке основе/знања из области припреме и реализације инфраструктурних пројеката у секторима заштите животне средине и транспорта;

Активност 2.2 Идентификација и развој нових тренинг модула/обука за јачање капацитета у области припреме инфраструктурних пројеката;

Активност 2.3 Дефинисање прилагођеног програма јачања капацитета који се бави кључним налазима процене;

Активност 2.4 Развој инструмената потребних за реализацију прилагођеног програма јачања капацитета за припрему и реализацију инфраструктурних пројеката;

Активност 2.5 Припрема наставног материјала и одржавање обука за припрему и реализацију инфраструктурних пројеката

Активност 2.6 Осмишљавање Система оцењивања тренига/обуке ради праћења и оцењивања учинка у јачању капацитета.

ХОРИЗОНТАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Активност 3.1 Пројектна комуникација, дистрибуција материјала и промоција пројекта;

Активност 3.2 Праћење пројектних активности, резултата, претпоставки/ризика;

Активност 3.3 Извештавање.

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…