ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ „КРАЉЕВО“

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ КРАЉЕВУ
(Град Краљево и припадајуће општине)

ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Град Краљево се налази у централном делу Републике Србије, у Рашком округу, на ушћу реке Ибар у Западну Мораву.

Канализациони систем Града Краљева обухвата Краљево са 6 припадајућих насеља (Рибница, Грдица, Чибуковац, Јарчујак, Кованлук, Ковачи) и 9 околних села (Матарушка Бања, Жича, Ратина, Конарево, Адрани, Драгошињци, Метикоши, Матаруге и Прогорелица), при чему формира агломерацију Краљева са приближно 90.000 становника (попис из 2011).

Канализациона мрежа постоји у свим насељеним местима ове агломерације и отпадне воде се изливају у реципијенте, тј. реке Западну Мораву и Ибар без адекватног пречишћавања. Нека насеља још нису повезана на канализациону мрежу. Већи део постојећег канализационог система је у лошем стању, са високим степеном инфилтрације.

  • Побољшање заштите животне средине и стварање услова за еколошки прихватљив и одржив развој;
  • Унапређење квалитета воде у рекама Западна Морава и Ибар и њихова заштита од штетних ефеката неконтролисаних и директних испуста отпадних вода;
  • Мања загађеност и бољи квалитет површинских и подземних вода, као и речног седимента;
  • Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика по јавно здравље за грађане насеља низводно од ушћа реке Ибар у Западну Мораву.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 је припремио:

  • План набавке – завршен у јануару 2018;
  • Тендерску документацију за извођење радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Граду Краљеву – мај 2018;
  • Тендерску документацију за извођење радова на изградњи и реконструкцији канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде у Граду Краљеву – јун 2018;
  • Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…