| ПОЧЕТНА ФАЗА

Активност 0.1 Консултације са заинтересованим странама ЕУ ППФ програма;

Активност 0.2 Мобилизација стручњака и оснивање пројектне јединице ЕУ ППФ6;

Активност 0.3 Подршка МЕИ и ресорним министарствима у започињању фазе одабира пројеката;

Активност 0.4 Успостављање оперативног и административног управљања пројектом;

Активност 0.5 Процена – скрининг претходно урађене и доступне техничке документације;

Активност 0.6 Рана процена трошкова и разјашњавање логичког оквира пројекта;

Активност 0.7 Припрема општег Плана укључивања заинтересованих страна;

Активност 0.8 Подршка Техничком секретаријату НОИ у организовању Националног одбора за инвестиције;

Активност 0.9 Припрема и предаја Почетног извештаја.

| ФАЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ

Активност 1.1 Припрема посебних Методологија за пројектовање;

Активност 1.2 Реализација анкета/истраживања на лицу места ради реализације одабраних пројеката;

Активност 1.3 Припрема пројектне документације за одабране пројекте

Активност 2.1 Процена техничке основе/знања из области припреме и реализације инфраструктурних пројеката у секторима заштите животне средине и енергетике;

Активност 2.2 Идентификација и развој нових тренинг модула/обука за јачање капацитета у области припреме инфраструктурних пројеката;

Активност 2.3 Дефинисање прилагођеног програма јачања капацитета који се бави кључним налазима процене;

Активност 2.4 Одржавање специјализованих тренинга/обука које прате програм јачања капацитета;

Активност 2.5 Организовање и одржавање једнодневних тренинга/обука у вези са Методологијом селекције и приоритизације;

Активност 2.6 Осмишљавање Система оцењивања тренига/обуке ради праћења и оцењивања учинка у јачању капацитета.

ХОРИЗОНТАЛНЕ АКТИВНОСТИ

Активност 3.1 Пројектна комуникација, дистрибуција материјала и промоција пројекта;

Активност 3.2 Праћење пројектних активности, резултата, претпоставки/ризика;

Активност 3.3 Извештавање.

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…