Име програма Подршка Европске уније у припреми пројеката
Сектор Инфраструктура (заштита животне средине, транспорт, енергетика, социјална инфраструктура)
Град/Регион Република Србија
Укупна вредност програма 35.57 евра
Донација ЕУ 34.24 евра
Допринос Владе Републике Србије 1.33 евра
Буџетска линија ИПА 2013, ИПА 2014
Текући пројекти ППФ6, ППФ7, ППФ8, ППФ9, ППФ10
Година почетка програма 2017.
Година завршетка програма 2025.
Уговарачи Делегација Европске уније у Републици Србији

Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ

Главни корисник програма Министарство за европске интеграције
Друштвене мреже @euppf
Хештег #euzatebe, #euppfsrbija
 

ЕУ ППФ је финансиран од стране Европске уније и Владе Републике Србије, а њиме управљају Делегација Европске уније у Републици Србији, Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ и Министарство за европске интеграције.

Министарство за европске интеграције је главни корисник програма.

Ресорна министарства која су директно укључена у имплементацију и која су такође корисници програма су:

ЕУ ПФФ програм “Подршка Европске уније у припреми пројеката” представља техничку помоћ која се финансира из средстава Европске уније, која има за циљ јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ и друге међународне финасијске помоћи, као и подршку у припреми инфраструктурних пројеката. 

ОПШТИ ЦИЉ програма је пружање помоћи српској администрацији да ефикасније управља процесом европских интеграција и доступним претприступним фондовима ЕУ и друге међународне финансијске помоћи, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉ се односи на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне средине, енергије, транспорта и социјалне инфраструктуре као и на организацију обука за представнике релевантних локалних и државних институција и јачање њихових капацитета.

Под покровитељством Министарства за европске интеграције оформљени су Управни одбори за ЕУ ППФ Програм. Управне одборе чине представници Уговарача програма ЕУ ППФ, кључних корисника програма (ресорна министарства), као и представници других институција корисника програма који су укључени у имплементацију програма, а по потреби. Управни одбори се састају редовно како би надгледали спровођење ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7, ЕУ ППФ8, ЕУ ППФ9 и ЕУ ППФ10 пројеката.

Остале заинтересоване стране ЕУ ППФ програма су:

Директно укључене институције и групе

 • Ресорна министарства укључена у ИПА програмирање;
 • Општине које су повезане са инфраструктурним пројектима који се припремају;
 • Јавна Предузећа (Железнице Србије, ЕПС, Воде Војводине…);
 • Јавна комунална предузећа (ЈКП);
 • Радне групе за инфраструктурне пројекте.

Остале институције и организације

Међународни донори, међународне финансијске институције  и сродни пројекти

Како би спровели задатке у оквиру Пројектних задатака (ТоР) за ЕУ ППФ програм Делегација ЕУ, Министарство за европске интеграције (МЕИ) и ЦФЦУ јединица уговорили су формирање ЕУ ППФ тима који чине следеће пројектне јединице:

 1. ЕУ ППФ 6 пројектна јединица;
 2. ЕУ ППФ 7 пројектна јединица;
 3. ЕУ ППФ 8 пројектна јединица;
 4. ЕУ ППФ 9 пројектна јединица.
 5. ЕУ ППФ 10 пројектна јединица.

Главни циљ формираних ЕУ ППФ пројектних јединица је да обезбеде комплетну административну, оперативну, логистичку и техничку подршку Уговарачима пројекта (Делегација ЕУ и ЦФЦУ) као и главном кориснику пројекта (МЕИ), али и ресорним министарствима и осталим заинтересованим странама, а све у складу са пројектним активностима које су детаљно описане у Пројектним задацима за ЕУ ППФ6, ЕУ ППФ7, ЕУ ППФ8, ЕУ ППФ9 И ЕУ ППФ10 пројекте.

Тренутно се спроводи пет ППФ пројеката који чине ЕУ ППФ програм:

Децентрализовано:

 • ППФ6 – ЕУ помоћ у припреми пројеката – Припрема инвестиционих пројеката / (ИПА 2013)
  Број уговора: 48-00-145/2014/28/EuropeAid/135637/IH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Louis Berger d.o.o и подизвођач EPCCO.
 • ППФ7 – ЕУ помоћ у припреми пројеката / Подршка у ИПА програмирању, обукама, и припреми пројеката (ИПА 2013)
  Број уговора: 48-00-00204/2014 28/EuropeAid/137119/IH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који води GIZ (International Services – InS) у партнерству са Louis Berger, Louis Berger doo и EPCCO.

Централизовано:

 • ППФ8 – ЕУ помоћ у припреми пројеката / (ИПА 2014)
  Број уговора (CRIS)2016/381-052/ EuropeAid/137044/DH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира конзорцијум који чине Louis Berger, GIZ, Stantec, Louis Berger doo и EPCCO.
 • ППФ9 – ЕУ Помоћ у припреми пројеката (ИПА2014)
  Број уговора 2020/415-787/ EuropeAid/139687/DH/SER/RS
  Овај пројекат имплементира SUEZ Consulting (SAFEGE) у конзирцијуму са EGIS, EPEM i KPMG
 • ППФ10 – Подршка планирању, програмирању и координацији у вези са ЕУ и другом финансијском помоћи — ППФ 10 у Србији
  Број уговора (CRIS) 2022/432-695; NEAR/BEG/2021/EA-RP/0078
  Овај пројекат имплементира International Consulting Expertise EEIG (ICE) у конзорцијуму са Business and Strategies in Europe S.A. (B&S) (BE), Kommunalkredit Public consulting GmbH (KPC) (АТ) и Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR) (RO)

Директни резултати активности у оквиру ЕУ ППФ програма:

 1. Припремљена техничка и тендерска документација за инфраструктурне пројекте из области животне средине, енергетике, транспорта и социјалне инфраструктуре.Градови и општине обухваћени ЕУ ППФ инфраструктурним пројектима: Лозница, Панчево, Брус, Блаце, Врбас, Краљево, Сокобања, Ужице, Ариље, Пожега, Косјерић, Ивањица, Кладово, Велика Плана, Гиље, Параћин, Сталаћ, Ђунис, Ниш, Трупале, Брестовац, Борски округ (Општина Неготин), Бабушница, Бела Паланка, Прокупље, Алексинац, Ражањ, Ковачица, Трстеник, Кнић, Мали Зворник, Кучево, Рача, Свилајнац, Србобран, Смедеревска Паланка, Нови Пазар, Жабаљ, Мали Иђош, Књажевац, Свилајнац, Опово, Бела Црква, Београд, Бачка Паланка, Бачки Петровац, Беочин, Темерин, Нови Сад.
 2. Ојачани капацитети српске администрације – Кроз компоненту јачања капацитета у оквиру ЕУ ППФ тренинг програма, до сада је огранизовано 70 обука за више од 1000 државних службеника, који су побољшаљи своја знања. Обуке ће се наставити у наредном периоду.
 3. Сва програмска документа неопходна за планирање и координацију ИПА фондова за период 2018-2019, као и за 2020. годину. Документ Национални приоритети за међународну помоћ (НАД), за период 2014-2017 са пројекцијама до 2020. године структурно прилагођен, ажуриран и прерађен за период до 2025. године. Припремљен документ – Критеријуми стратешке релевантности Обрасца за идентификацију пројеката за пројекте социјалне инфраструктуре који ц́е бити укључени у јединствени пројектни план. (ЕУ ППФ7)

За детаљне информације преузмите документ Основне информације о ЕУ ППФ програму и посетите страну Кутак за медије.

 • Општа популација/грађани Србије (становништво градова и општина где се спроводе ЕУ ППФ инфраструктурни пројекти који су крањи корисници ЕУ ППФ инфраструктурних пројеката);
 • Националне, покрајинске и локалне власти и/или јавна предузећа задужена за процес европских интеграција и претприступну помоћ (министарства, општине, ЈКП, радне групе које раде на локалном или националном нивоу)

Програм ће остварити позитиван утицај на грађане Србије и локалне заједнице тако што ће посредно обезбедити бољи квалитет живота кроз модернизацију саобраћајне инфраструктуре, унапређену енергетску ефикасност, адекватне системе управљања отпадним водама, и унапређеном заштитом животне средине.  Такође, ЕУ ППФ ће подржати бржу транспозицију прописа ЕУ у српско законодавство.

Позитиван утицај који ће ЕУ ППФ дугорочно остварити огледаће се у следећим резултатима:

 • Ојачани капацитети релевантних националних и локалних институција које су одговорне за  припремање техничке и тендерске документације у области животне средине, енергетике и транспорта;
 • Стварање атрактивнијег економског окружења које ће допринети бржем друштвено-економском развоју и социјалној кохезији;
 • Побољшани животни услови грађана и унапређена инфраструктура у области животне средине, енергије, социјалне инфраструктуре и енергетске ефикасности;
 • Ојачан национални приступ према одрживом и ефикаснијем коришћењу природних ресурса.
0
корисника побољшаће своја знања кроз ЕУ ППФ обуке
0
различитих обука одржаће се у оквиру ЕУ ППФ програма
0
инфраструктурних пројеката је припремљено за спровођење
0
пројектне јединице
ППФ6, ППФ7, ППФ8 и ППФ9
0 мил.
вредност ЕУ ППФ програма као техничке помоћи коју пружа ЕУ
0
стратешка програмска документа припремљена

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Прочитајте ЕУ ППФ Блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Комуникациони приручник

ЕУ ППФ – Приручник за интерну
и екстерну комуникацију…

Преузми…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…