ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ КРАГУЈЕВАЦ

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У КРАГУЈЕВЦУ
(Град Крагујевац и општине Аранђеловац, Кнић и Рековац)
ППФ8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадом

Пројекат обухвата Град Крагујевац и три општине: Аранђеловац, Кнић и Рековац у Шумадијском округу који се налази у централном делу Србије. Укупно становништво у ове четири насељене области износи око 273.263 од којих 179.417 живи у Граду Крагујевцу.

Проценат сакупљања отпада драстично варира по овим општинама где највећу покривеност има град Крагујевац са 94%, Рековац са 69%, Аранђеловац 68% и Кнић са 14%. Услед недостатка реалних измерених количина, процењује се да укупна тонажа чврстог отпада износи 97.000 тона годишње од којих 68% производи Град Крагујевац. На основу података о саставу отпада, око 72% сакупљеног је биоразградиви отпад.

У овом региону није успостављена примарна селекција отпада. Не постоје рециклажна дворишта (за добијање рециклабилних компоненти) као ни инфраструктура за третман општинског отпада. Сакупљени отпад се обично одвози на постојеће неуређене депоније, где се одлаже без конкретних заштитних мера. Капацитет постојећих одлагалишта отпада ће ускоро достићи свој максимум и не постоји процедура да се изнађу друга решења.

Развој еко одрживог система управљања отпадом у циљу смањења загађења животне средине и деградације простора је од суштинске важности како на регионалном тако и на локалном нивоу за свако насељено подручје. Глобални циљ пројекта је изградња адекватне општинске инфраструктуре за сакупљање, одвожење, сортирање и рециклажу отпада на основу принципа близине и самодовољности и решавања штетног негативног утицаја отпада, на системски и огранизовани начин.

 • Заштита животне средине и побољшање квалитета животних услова у Шумадијском округу;
 • Употреба отпада у енергетске сврхе за истовремену енергетску, еколошку и економску добит односно “еко одрживост”;
 • Унапређење квалитета земљишта и водних токова Угљешнице, Лепенице и Велике Мораве;
 • Побољшање санитарне хигијене и јавног здравља за становнике Крагујевца и општина Аранђеловац, Кнић и Рековац;
 • Унапређено управљање ресурсима за живот и повећање количине обновљивих секундарних сировина (стакло, метали, пластика, папир, и др.), као и њихов пласман на тржишту;
 • Примена механичког и биолошког третмана отпада за производњу компоста, биогаса и чврстог горива;
 • Производња електричне енергије сагоревањем добијеног биогаса чиме би се направио важан корак ка интегрисању Србије у енергетско тржиште ЕУ и обезбедили услови за подизање квалитета живота;
 • Обезбеђивање основних техничких решења за сакупљање, одвожење и прераду комуналног отпада на регионалном и локалном нивоу;
 • Испитивање и успостављање просторне, еколошке, тржишне и економске оправданости предложених техничких решења за развој регионалног система управљања отпадом;
 • Побољшање заштите животне средине и еколошких ресурса у складу са Стратегијом управљања отпадом на територији Републике Србије;
 • Обезбеђивање усаглашености са Директивама ЕУ за отпад и депоније у пројектној области.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице ће израдити:

 • Студију оправданости са анализом трошкова и користи
 • Идејно решење за Регионални центар управљања отпадом у Крагујевцу (МБТ)
 • Идејни пројекат за Регионални центар управљања отпадом у Крагујевцу (МБТ)
 • Студију о процени утицаја на животну средину за РЦУО
 • Идејно решење за Постројење за сепарацију и трансфер станицу у Арандјеловцу
 • Пројекат за грађевинску дозволу за Постројење за сепарацију и трансфер станицу у Арандјеловцу
 • Пројекат за извођење радова на Постројењу за сепарацију и трансфер станици у Арандјеловцу
 • Тендерску документацију за Регионални систем управљања отпадом у Крагујевцу (МБТ) у складу са стандардима/нормама ЕУ и правилима добре инжењерске праксе.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Измена или објављивање документата није дозвољена без експлицитне дозволе аутора.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…