ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ НИШ-БРЕСТОВАЦ

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈЕДНОКОЛОСЕЧНЕ ПРУГЕ НИШ – БРЕСТОВАЦ
(Ниш, Брестовац)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Транспорт

Железничка деоница Ниш-Брестовац (део пруге Ниш-Прешево-македонска граница) припада јужном делу паневропског коридора X и од великог је значаја за регионални и међународни саобраћај.

Недостатак мреже и неадекватно одржавање железничких пруга у последњих 35 година је главни разлог постојања уских грла и лошег квалитета услуга железничког саобраћаја у Републици Србији. Како би се ублажио процес пропадања железничке мреже, и омогућио рад  железничке инфраструктуре у овим условима, успостављена су ограничења брзине која су довела до смањења капацитета пруге. Данас је просечна брзина на прузи Ниш – Брестовац смањена на 20 до 50km/h.

Предметна деоница Ниш – Брестовац

Овај пројекат има за циљ развој железничке инфраструктуре на овој деоници, и то за брзину од 120km/h. Такође и интеграцију најважније међународне железничке пруге паневропског коридора X кроз Србију, којој припада и деоница Ниш – Брестовац.

Сврха подршке Европске уније транспортном сектору у Србији је унапређење одрживог економског раста и осигурање интероперабилности и повезаности јужних европских држава са остатком Европе. Развој интегрисане европске железничке мреже захтева “интероперабилност”  (техничку компатибилност) инфраструктуре, возног парка, сигнализације и осталих подсистема железничког система, као и једноставније процедуре за ауторизацију возног парка кроз железничку мрежу ЕУ.

Током година националне железнице су развиле различите техничке спецификације за своју инфраструктуру. Различите ширине колосека, стандарди електрификације и сигнално-сигурносни системи отежавају и притом поскупљују кретање воза из једне у другу државу. Постоје конкретне ЕУ регулативе за промовисање интероперабилности и превазилажење ових различитости.

 • Повећање квалитета и поузданости железничког паневропског коридора X кроз Србију;
 • Скраћивање времена путовања пројектованом брзином до 120 km/h;
 • Остваривање уштеде у времену за путнике услед веће ефикасности, бољег рада и тачности возова;
 • Повећање капацитета пруге и саобраћаја (што ће допринети значајном увећању обима путника и терета за 25%);
 • Унапређење безбедности и сигурности пруге инсталирањем модерног система сигнализације и телекомуникација;
 • Повећање атрактивности железнице и повраћај тржишног дела изгубљеног због других видова транспорта;
 • Обезбеђивање интероперабилности возова у оквиру паневропске железничке мреже;
 • Развој одрживе мултимодалне транспортне мреже у југоисточној Европи;
 • Повећање конкурентности међународног теретног саобраћаја и његовог потенцијала за раст као пружаоца услуга за европску привреду и еколошки прихватљиву логистику широм Европе;
 • Остваривање циљева Смерница Уније за развој трансевропске транспортне мреже до 2030;
 • Примена 4. железничког пакета састављеног од 6 законских текстова израђених са циљем да се успостави јединствено тржиште за железничке услуге (јединствено европско железничко подручје);
 • Ревитализација железничког сектора и конкурентност у односу на остале видове транспорта;
 • Обезбеђивање усаглашености са Уредбом за Европску железничку мрежу за конкурентни транспорт терета ЕУ 913/2010.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице је израдио тендерску документацију за поступак јавне набавке у складу са захтевима ЕУ PRAG или IFI критеријумима и правилима FIDIC жуте књиге и израдиће захтев за финансирање радова на деоници Ниш–Брестовац укупне дужине од 23km.

Реконструкција и модернизација ове деонице на југу Србије подразумева реконструкцију и модернизацију доњег строја и горњег строја пруге Ниш–Брестовац, појединих станичних колосека и перона, као и путних прелаза, реконструкцију и модернизацију водова (контактне мреже) и напајања електричном енергијом, реконструкцију и модернизацију сигнално-сигурносних и телекомуникационих инсталација, као и мостова и пропуста, заштите вода и одводњавања колосека и станица. На овој деоници има 3 станица и 4 стајалишта:

СТАНИЦЕ СТАЈАЛИШТА
 • Међурово
 • Белотинце
 • Дољевац
 • Чапљинац,
 • Малошиште
 • Пуста река (Кочане)
 • Пуковац

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…