ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ „ПАНЧЕВО“

СИСТЕМ САКУПЉАЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА У ГРАДУ ПАНЧЕВУ
(Град Панчево и припадајућа насеља)
ЕУ ППФ6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Град Панчево се налази у Јужнобанатском округу, на левој обали Дунава и има 123.414 становника. Средиште града, као и округа је градско насеље Панчево. Град Панчево се састоји од 10 насеља: 2 градска (Качарево, Панчево) и 8 сеоских насеља: Бачки Брестровац, Банатско Ново Село, Глогоњ, Долово, Иваново, Јабука, Омољица и Старчево.

Постојећи канализациони систем покрива око 80% урбаног језгра Панчева и састоји се од 198км цевовода. Систем у граду је сепарациони, где је канализација санитарних отпадних вода углавном одвојена од атмосферске канализације. Прикупљене санитарне отпадне воде се одводе ка главној пумпној станици, одакле се директно испуштају у Тамиш и уливају у Дунав, без претходног пречишћавања. Канализациони системи по селима су делимично изграђени и још нису завршени.

  • Побољшање заштите животне средине у општини Панчево смањењем степена загађености од урбаних отпадних вода и стварање услова за еколошки прихватљив и одржив развој превенцијом загађења површинских и подземних вода;
  • Заштита и мања загађеност Дунава од непречишћених отпадних вода увођењем адекватног третмана истих;
  • Побољшање квалитета животне средине посредним утицајима, побољшаном санитарном заштитом и смањењем ризика по јавно здравље за грађане Панчева и околних насеља проширењем постојеће канализационе мреже до потпуне покривености.
  • Прелиминарни пројектни извештај – завршен у августу 2018;
  • Претходна студија оправданости за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Панчеву – фебруар 2019;
  • Генерални пројекат за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у граду Панчеву – фебруар 2019;
  • Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…