ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ „БЕОГРАД“

УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ГРАДУ БЕОГРАДУ – ТЕРМАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА ТРИ ЈАВНА ОБЈЕКТА
ЕУ ППФ/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Енергетика/Енергетска ефикасност

Основни циљ Пројекта „Београд” је побољшање животних услова кроз заштиту локалне животне средине усмерене на унапређење енергетске ефикасности грејања/хлађења јавних установа.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ6 је добио задатак да изради техничку документацију за термалну рехабилитацију и унапређење енергетске ефикасности за следеће јавне установе у Београду:

 • Библиотека града Београда у Змај Јовиној улици;
 • Студентска поликлинка, главно седиште клинике у Крунској улици;
 • Студентска болница у улици Проте Матеје.

Садашња термална својства ових објеката су неповољна. Недостатак адекватног инвестиционог одржавања у последњих 20 година је резултирао незадовољавајућом удобношћу, услугама и ентеријером. Основни циљ овог пројекта термалне рехабилитације је побољшање животних и радних услова унапређењем енергетске ефикасности грејања/хлађења ових јавних установа. Стога, предложене мере обухватају инвестиционо одржавање као предуслов за увођење мера за уштеду енергије.

Рехабилитација ових установа ће укључити следеће типичне мере:

 1. Замену прозора;
 2. Постављање фасадне изолације;
 3. Изолацију крова и обнову хидроизолације, заједно са радовима на олуцима и инсталацији уземљења;
 4. Реконструкцију система грејања;
 5. Обнову електричних инсталација осветљења и инсталирање новог енергетски ефикасног осветљења, проверу ормарића разводних табли и обнову, уколико је потребно;
 6. Обнову постојећих система климатизације и вентилације;
 7. Обнову постојећих тоалета и санитарних чворова;
 8. Обнову подних облога;
 9. Уградњу противпожарних аларма и сигнализације;
 10. Уградњу система за управљање објектом (БМС) и система за мониторинг енергије (ЕМС) који ће обезбедити континуирани надзор потрошње енергије и евентуалних уштеда.
 • Смањена потрошња енергије унапређењем енергетске ефикасности предметних зграда за најмање једну енергетску класу после реновирања;
 • Унапређење радних услова и одрживости објеката;
 • Унапређење топлотних услова током зимског периода, са циљем да се обезбеди минимална температура од 20°Ц у просторијама које су у употреби.
 • Пројекат изведеног објекта – завршен у јуну 2018;
 • Енергетски преглед, Извештај о техничком прегледу, и елаборат о енергетској ефикасности – завршен у јулу 2018;
 • Идејно решење – завршено у децембру 2018;
 • Претходна Студија оправданости – март 2018;
 • Студија оправданости са анализом трошкова и користи – април 2019;
 • Идејни пројекат за реконструкцију – април 2019;
 • Пројекат за грађевинску дозволу – мај 2019;
 • Тендерска документација – јул 2019;
 • Пропратни програм обуке за јачање административног, управљачког и оперативног капацитета учесника пројекта – У ТОКУ.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Библиотека
Клиника
Стационар

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…