| ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ ЂЕРДАП I

АДАПТАЦИЈА БРОДСКЕ ПРЕВОДНИЦЕ (ЂЕРДАП I) ГВОЗДЕНА ВРАТА I
(Кладово и припадајуће општине)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Транспорт

Бродска преводница Ђердап I представља значајну компоненту навигационе инфраструктуре реке Дунав, као део међународног коридора Рајна-Дунав. Она је подигнута 1972. године и од тада па све до данас није имала свеобухватан ремонт.

Обављање веома захтевних операција бродске предводнице, и свакодневно коришћење постојеће опреме и инсталација последњих 45 година, а услед пропадања опреме у великом обиму – допринело је да безбедност и поузданост бродске предводнице не могу да се одрже без већих улагања у одржавање. Трошкови фреквентног и редовног одржавања су знатно велики, што доводи до угрожавања функционалности и ефикасности самог постројења. Често се дешава да су могућности за одржавање ограничене што додатно угрожава поузданост у раду, ефикасност и безбедност бродске предводнице.

Овај пројекат има за циљ да обнови и адаптира бродску предводницу Ђердап I, и тиме допринесе модернизацији инфраструктуре, али и да омогући неометану пловидбу Дунавом (коридор VII) у потпуној сагласности са захтевима ЕУ, Дунавске комисије и стандардима Републике Србије.

Имајући у виду улогу и важност овог постројења на територији Републике Србије, неопходно је спровести свеобухватну реконструкцију оштећених делова као и модернизацију комплетне електрохидрауличне и хидромашинске опреме и инсталација. Самом реконструкцијом обезбедиће се континуиран и поуздан рад постројења и осигурати непрекидна, безбедна и ефикасна пловидба Дунавом.

Рехабилитација бродске преводнице Ђердап I ће побољшати стабилност услова и одрживост речног транспорта низ Србију, повезујући горње и средње са низводним подунавским државама. Речни саобраћај на српској страни Дунава је углавном транзитни од Црног мора ка Мађарској, Аустрији и Немачкој – стога ће реализација овог пројекта имати позитиван утицај на висину транспортних трошкова, што ће даље допринети економском развоју на локалу и у региону. У исто време ће технички век и оперативност бродске преводнице Ђердап I бити осигурани за наредних 25 година, обезбеђујући добар навигациони статус.

  • Повећање ефикасности, поузданости и конкурентности пловног пута Дунава у склопу Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т);
  • Смањење временског оквира задржавања пловила и елиминисање затварања капије;
  • Побољшање перформанси капије и скраћивање циклуса затварања;
  • Унапређење пловидбе Дунавом и обезбеђивање несметаног развоја водног транспорта;
  • Побољшање поузданости, предвидљивости и стабилности операција и осигуравање континуитета пловног пута;
  • Унапређење безбедности пловидбе и укупних расположивих параметара пловидбе Дунавом;
  • Остваривање циљева Оквирне директиве Европске комисије о водама;

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице је израдио законски прописану Студију о процени утицаја на животну средину у складу са европским директивама и домаћим законодавством Републике Србије, као и тендерску документацију у складу са PRAG или ЕИБ критеријумима Европске уније и правилима FIDIC жуте књиге за расписивање јавног тендера за изградњу.

Реконструкција и адаптација бродске преводнице Ђердап I укључиће радове везане за хидромашинску опрему, електрохидрауличне инсталације и опрему и грађевинске објекте.

 

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…