ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ ВЕЛИКИ БАЧКИ КАНАЛ

РЕМЕДИЈАЦИЈА ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА (III фаза)
(Врбас, Кула, Црвенка и околна села)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадом

Велики бачки канал или Кишов канал је део система Дунав—Тиса—Дунав. Дугачак је 118 км и повезује Дунав (код Бездана) са Тисом (код Бечеја). Између два споменута места скраћује пут за више од 200km, а користи се и за водоснабдевање и исушивање тла овог дела Бачке. Корито Великог бачког канала је на најужем делу широко 17m, при врху канал је широк око 25m. У најширем делу тока, код Бачког Градишта, канал је широк око 350m. Просечна дубина канала је 3m. На обалама канала се налазе насеља Бездан, Сивац, Црвенка, Кула, Врбас, Србобран, Турија, Бачко Градиште и Бечеј.

У 20. веку (1957.), канал је постао окосница хидро система Дунав-Тиса-Дунав: јединствени хидроинжењерски систем за контролу поплава и хидротехничко управљање, мелиорацију, водоснабдевање, пловидбу, туризам, рибарство. Због загађења и таложења муља, канал је данас сувише плитак за речна пловила и бродове, а и опасан је за купање, а Министарство заштите животне средине Републике Србије га је сврстало међу 3 „црне тачке“ Србије. До загађења канала дошло је у другој половини 20. века због наглог развоја индустрије, неодговарајућег третмана индустријских вода које су се изливале у канал и интензивирања пољопривредне производње као и општинских отпадних вода из Врбаса, Куле и Црвенке. Канал је загађиван углавном тешким металима, угљеноводоницима и патогеним организмима. Дуг период без одржавања и уклањања муља, резултовао је великим муљним талогом.

Последње уклањање муља из целог канала изведено је 1968. Процењује се да је у каналу тренутно наталожено 400.000 м3 загађених седимената. Због седиментације муља, дубина воде на одређеним деловима канала износи само 30–40cm што значи да је 90% површине канала испуњено талогом и непроточно. Пловидба је немогућа, водоток је у значајној мери смањен, а сам канал представја здравствени ризик по људе који живе у његовој близини. Велики Бачки канал је један од најзагађенијих водних токова у Европи.

Крајњи циљ пројекта је побољшање животног окружења у општини Врбас ремедијацијом Великог бачког канала у дужини од 6 километара, од ушћа канала Врбас–Бездан у канал Бечеј–Богојево (троугао) до хидрочвора Врбас.

 • Уклањање загађених седимената како би се смањио и држао под контролом њихов даљи негативни утицај који потиче од нежељеног талога непрерађених отпадних вода углавном из индустријских процеса, загађености процедних вода;
 • Успостављање заштите подручја, животне средине и здравља становника у целости;
 • Ревитализација и унапређење квалитета воде у тешко загађеној притоци Дунава – Великом бачком каналу, потом Тиси и на крају Дунаву, и заштита од негативних ефеката неконтролисаног и директног испуштања отпадних вода;
 • Смањење загађења и повећавање квалитета подземних и површинских вода, као и речног седимента;
 • Смањење здравствених ризика и побољшање санитарне хигијене и јавног здравља за становнике Црвенке, Врбаса и Куле;
 • Обнављање канала до нивоа националних и међународних речних стандарда;
 • Омогућавање контроле индустријскх (прерађених) испуста кроз новоизграђени колектор до ППОВ-а;
 • Побољшање заштите вода и еколошких ресурса у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије до 2034;
 • Обезбеђивање усаглашености са стратешким еколошким циљевима Србије и Директивом ЕУ за пречишћавање урбаних отпадних вода и Оквирном директивом за отпад.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице ће припремити техничку документацију за:

 • Уклањање седимената (око 400.000 м3) из канала дуж 6km на делу Врбас–Бездан;
 • Изградњу три подручја за привремено одлагање уклоњених седимената;
 • Ремедијацију депонованог муљног талога;
 • Решење за коначно одлагање прерађеног муљног талога.

Пројекат представља трећу и уједно завршну фазу програма ремедијације Великог Бачког канала који се састоји од:

 • ФАЗА 1: Проширење канализационе мреже и система сакупљања отпадних вода
 • ФАЗА 2: Изградња Постројења за прераду отпадних вода (ППОВ)
 • ФАЗА 3: Ремедијација самог Великог бачког канала

Фазе 1 и 2 су биле предуслов за ремедијацију Великог бачког канала.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…