OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „BEOGRAD“

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U GRADU BEOGRADU – TERMALNA REHABILITACIJA TRI JAVNA OBJEKTA
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Energetika/Energetska efikasnost

Osnovni cilj Projekta „Beograd” je poboljšanje životnih uslova kroz zaštitu lokalne životne sredine usmerenе na unapređenje energetske efikasnosti grejanja/hlađenja javnih ustanova.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 je dobio zadatak da izradi tehničku dokumentaciju za termalnu rehabilitaciju i unapređenje energetske efikasnosti za sledeće javne ustanove u Beogradu:

 • Biblioteka grada Beograda u Zmaj Jovinoj ulici;
 • Studentska poliklinka, glavno sedište klinike u Krunskoj ulici;
 • Studentska bolnica u ulici Prote Mateje.

Sadašnja termalna svojstva ovih objekata su nepovoljna. Nedostatak adekvatnog investicionog održavanja u poslednjih 20 godina je rezultirao nezadovoljavajućom udobnošću, uslugama i enterijerom. Osnovni cilj ovog projekta termalne rehabilitacije je poboljšanje životnih i radnih uslova unapređenjem energetske efikasnosti grejanja/hlađenja ovih javnih ustanova. Stoga, predložene mere obuhvataju investiciono održavanje kao preduslov za uvođenje mera za uštedu energije.

Rehabilitacija ovih ustanova će uključiti sledeće tipične mere:

 1. Zamenu prozora;
 2. Postavljanje fasadne izolacije;
 3. Izolaciju krova i obnovu hidroizolacije, zajedno sa radovima na olucima i instalaciji uzemljenja;
 4. Rekonstrukciju sistema grejanja;
 5. Obnovu električnih instalacija osvetljenja i instaliranje novog energetski efikasnog osvetljenja, proveru ormarića razvodnih tabli i obnovu, ukoliko je potrebno;
 6. Obnovu postojećih sistema klimatizacije i ventilacije;
 7. Obnovu postojećih toaleta i sanitarnih čvorova;
 8. Obnovu podnih obloga;
 9. Ugradnju protivpožarnih alarma i signalizacije;
 10. Ugradnju sistema za upravljanje objektom (BMS) i sistema za monitoring energije (EMS) koji će obezbediti kontinuirani nadzor potrošnje energije i eventualnih ušteda.
 • Smanjena potrošnja energije unapređenjem energetske efikasnosti predmetnih zgrada za najmanje jednu energetsku klasu posle renoviranja;
 • Unapređenje radnih uslova i održivosti objekata;
 • Unapređenje toplotnih uslova tokom zimskog perioda, sa ciljem da se obezbedi minimalna temperatura od 20°C u prostorijama koje su u upotrebi.
 • Projekat izvedenog objekta – završen u junu 2018;
 • Energetski pregled, Izveštaj o tehničkom pregledu, i elaborat o energetskoj efikasnosti – završen u julu 2018;
 • Idejno rešenje – završeno u decembru 2018;
 • Prethodna Studija opravdanosti – mart 2018;
 • Studija opravdanosti sa analizom troškova i koristi – april 2019;
 • Idejni projekat za rekonstrukciju – april 2019;
 • Projekat za građevinsku dozvolu – maj 2019;
 • Tenderska dokumentacija – jul 2019;
 • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Biblioteka
Klinika
Stacionar

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…