OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU „BEOGRAD“

UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U GRADU BEOGRADU – TERMALNA REHABILITACIJA TRI JAVNA OBJEKTA
EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Sektor: Energetika/Energetska efikasnost

Osnovni cilj Projekta „Beograd” je poboljšanje životnih uslova kroz zaštitu lokalne životne sredine usmerenе na unapređenje energetske efikasnosti grejanja/hlađenja javnih ustanova.

U okviru EU PPF programa, tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 je dobio zadatak da izradi tehničku dokumentaciju za termalnu rehabilitaciju i unapređenje energetske efikasnosti za sledeće javne ustanove u Beogradu:

 • Biblioteka grada Beograda u Zmaj Jovinoj ulici;
 • Studentska poliklinka, glavno sedište klinike u Krunskoj ulici;
 • Studentska bolnica u ulici Prote Mateje.

Sadašnja termalna svojstva ovih objekata su nepovoljna. Nedostatak adekvatnog investicionog održavanja u poslednjih 20 godina je rezultirao nezadovoljavajućom udobnošću, uslugama i enterijerom. Osnovni cilj ovog projekta termalne rehabilitacije je poboljšanje životnih i radnih uslova unapređenjem energetske efikasnosti grejanja/hlađenja ovih javnih ustanova. Stoga, predložene mere obuhvataju investiciono održavanje kao preduslov za uvođenje mera za uštedu energije.

Rehabilitacija ovih ustanova će uključiti sledeće tipične mere:

 1. Zamenu prozora;
 2. Postavljanje fasadne izolacije;
 3. Izolaciju krova i obnovu hidroizolacije, zajedno sa radovima na olucima i instalaciji uzemljenja;
 4. Rekonstrukciju sistema grejanja;
 5. Obnovu električnih instalacija osvetljenja i instaliranje novog energetski efikasnog osvetljenja, proveru ormarića razvodnih tabli i obnovu, ukoliko je potrebno;
 6. Obnovu postojećih sistema klimatizacije i ventilacije;
 7. Obnovu postojećih toaleta i sanitarnih čvorova;
 8. Obnovu podnih obloga;
 9. Ugradnju protivpožarnih alarma i signalizacije;
 10. Ugradnju sistema za upravljanje objektom (BMS) i sistema za monitoring energije (EMS) koji će obezbediti kontinuirani nadzor potrošnje energije i eventualnih ušteda.
 • Smanjena potrošnja energije unapređenjem energetske efikasnosti predmetnih zgrada za najmanje jednu energetsku klasu posle renoviranja;
 • Unapređenje radnih uslova i održivosti objekata;
 • Unapređenje toplotnih uslova tokom zimskog perioda, sa ciljem da se obezbedi minimalna temperatura od 20°C u prostorijama koje su u upotrebi.
 • Projekat izvedenog objekta – završen u junu 2018;
 • Energetski pregled, Izveštaj o tehničkom pregledu, i elaborat o energetskoj efikasnosti – završen u julu 2018;
 • Idejno rešenje – završeno u decembru 2018;
 • Prethodna Studija opravdanosti – mart 2018;
 • Studija opravdanosti sa analizom troškova i koristi – april 2019;
 • Idejni projekat za rekonstrukciju – april 2019;
 • Projekat za građevinsku dozvolu – maj 2019;
 • Tenderska dokumentacija – jul 2019;
 • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – U TOKU.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa
osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za
individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije
dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Biblioteka
Klinika
Stacionar

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…