| POČETNA FAZA

Aktivnost 0.1 Konsultacije sa zainteresovanim stranama EU PPF programa;

Aktivnost 0.2 Mobilizacija stručnjaka i osnivanje projektne jedinice EU PPF8;

Aktivnost 0.3 Podrška MEI i resornim ministarstvima u započinjanju faze odabira projekata;

Aktivnost 0.4 Uspostavljanje operativnog i administrativnog upravljanja projektom;

Aktivnost 0.5 Klarifikacija logičkog okvira projekta, procena prethodno urađene i dostupne tehničke dokumentacije i priprema rane procene troškova;

Aktivnost 0.6 Priprema opšteg Plana uključivanja zainteresovanih strana;

Aktivnost 0.7 Podrška Tehničkom sekretarijatu NOI u organizovanju Nacionalnog odbora za investicije;

Aktivnost 0.8 Priprema i predaja Početnog izveštaja.

| FAZA REALIZACIJE

Aktivnost 1.1 Priprema posebnih Metodologija za projektovanje;

Aktivnost 1.2 Realizacija anketa/istraživanja na licu mesta radi realizacije odabranih projekata;

Aktivnost 1.3 Priprema projektne dokumentacije za odabrane projekte koja obuhvata preliminarne procene, prethodne studije opravdanosti, studije opravdanosti, analize troškova i koristi, proračun o nedostatku finansija, studije EIA, generalne, idejne i glavne projekte kao i tendersku dokumentaciju potrebnu za proces nabavke.

Aktivnost 1.4 Pomoć Korisniku projekta u pribavljanju građevinske dozvole u skladu sa sprskim zakonom o planiranju i izgradnji;

Aktivnost 1.5 Procena – skrining pripremljenih predloga;

Aktivnost 1.6 Dostavljanje projekata Nacionalnom IPA koordinatoru, resornim ministarstvima i Delegaciji EU na proveru i odobrenje.

Aktivnost 2.1 Procena tehničke osnove/znanja iz oblasti pripreme i realizacije infrastrukturnih projekata u sektorima zaštite životne sredine i transporta;

Aktivnost 2.2 Identifikacija i razvoj novih trening modula/obuka za jačanje kapaciteta u oblasti pripreme infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 2.3 Definisanje prilagođenog programa jačanja kapaciteta koji se bavi ključnim nalazima procene;

Aktivnost 2.4 Razvoj instrumenata potrebnih za realizaciju prilagođenog programa jačanja kapaciteta za pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata;

Aktivnost 2.5 Priprema nastavnog materijala i održavanje obuka za pripremu i realizaciju infrastrukturnih projekata

Aktivnost 2.6 Osmišljavanje Sistema ocenjivanja treniga/obuke radi praćenja i ocenjivanja učinka u jačanju kapaciteta.

| HORIZONTALNE AKTIVNOSTI

Aktivnost 3.1 Projektna komunikacija, distribucija materijala i promocija projekta;

Aktivnost 3.2 Praćenje projektnih aktivnosti, rezultata, progresa, pretpostavki/rizika;

Aktivnost 3.3 Izveštavanje.

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Nema događaja

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…