| OSNOVNE INFORMACIJE O PROJEKTU BEOGRAD – EE HITNA POMOĆ

PRIPREMA PROJEKTA ZA IZVOĐENJE RADOVA I PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA HITNU POMOĆ U BEOGRADU
(Grad Beograd)

EU PPF6/EuropeAid/137044/DH/SER/RS
Sektor: Energetika/Energetska efikasnost

Izrada tehničke dokumentacije za Hitnu medicinsku pomoć grada Beograda (u daljem tekstu: CBEMI) započeta je kroz projekat UNDP-a „Otvorene zajednice uspešne zajednice” koji finansira Evropska unija (u daljem tekstu UNDP projekat), a koji ima za cilj unapređenje pružanja usluga i kapaciteta na lokalnom nivou u zajednicama domaćinima pogođenim migracionom krizom. PPF6 je dat zadatak da nastavi sa razvojem i završi izradu preostale tehničke i tenderske dokumentacije za radove na rušenju, izgradnji, proširenju i rekonstrukciji objekta CBEMI u Beogradu. Glavne činjenice vezane za projekat: Kompleks se sastoji od tri bloka (zgrade A, B i C) ukupne korisne površine 4.300 m2 . Kompleks je prvobitno izgrađen 50-ih godina prošlog veka. Nakon rekonstrukcije i proširenja ukupna korisna površina će se povećati na 8.000 m2 . Trenutna termalna svojstva zgrada su nepovoljna, a takođe, tokom poslednjih 20 godina, zgradama je nedostajalo adekvatno investiciono održavanje što je rezultiralo nezadovoljavajućim komforom, uslugama i enterijerom zgrade. Opšti cilj ovog projekta termičke rehabilitacije je poboljšanje uslova života i rada poboljšanjem energetske efikasnosti u grejanju/ klimatizaciji javnih zgrada. Shodno tome, predložene mere uključuju sledeće: Blok A biće srušen, a nova zgrada izgrađena. Između sva tri bloka biće izgrađena nova nadstrešnica.

 Najtipičnije mere koje treba uključiti u sanaciju objekata B i C su:

 1) Zamena prozora, 2) Izrada fasadne izolacije; 3 ) Izolacija krova i rekonstrukcija hidroizolacije, uključujući i prateće radove na olucima i instalaciji elektro uzemljenja; 4) Rekonstrukcija sistema grejanja; 5) Rekonstrukcija instalacija električne rasvete i ugradnja nove energetski efikasne rasvete, pregled ormara i rekonstrukcija po potrebi; 6) Rekonstrukcija postojećih sistema klimatizacije i ventilacije; 7) Rekonstrukcija postojećih toaleta i sanitarnih čvorova; 8) Rekonstrukcija podnih obloga; 9 ) Izgradnja protivpožarne dojave i signalizacije; 10) Ugradnja sistema upravljanja zgradom (BMS) i sistema za nadzor energije (EMS) koji bi obezbedio kontinuirano praćenje potrošnje energije i pripadajuće uštede, 11) Rekonstrukcija telekomunikacionog sistema.

Opšti cilj „CBEMI projekta“ je unapređenje uslova života u Srbiji kroz unapređenje lokalnog nivoa pružanja medicinskih usluga i izgradnju kapaciteta, sa fokusom na poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada. Zakonski zahtevi za energetsku efikasnost u Republici Srbiji, naravno, moraju biti ispunjeni, odnosno novoprojektovani blok A mora biti stepena „C” ili više, dok rekonstruisani blokovi B i C moraju biti u skladu sa zahtevima nacionalnih propisa o energetskoj efikasnosti.

Osnovna svrha „CBEMI projekta“ je priprema tehničke i tenderske dokumentacije za radove na rušenju, izgradnji, proširenju i rekonstrukciji CBEMI sa merama energetske efikasnosti. Na osnovu obima usluga i očekivanih rezultata iz UNDP projekta, PPF6 će pripremiti sledeću tehničku dokumentaciju.

  • Izveštaj o energetskom i tehničkom pregledu – završen u avgustu 2021.
  • Studija opravdanosti sa Analizom troškova i koristi – završen u avgustu 2021.
  • Projekat za izvođenje radova (PZI) – avgust 2021. » Tenderska dokumentacija za ugovore o radovima – novembar 2021.
  • Propratni program obuke za jačanje administrativnog, upravljačkog i operativnog kapaciteta učesnika projekta – završeno.

Klikom na taster ispod možete preuzeti ili pregledati dokument sa osnovnim informacijama o projektu. Dokumente možete slobodno preuzeti i dalje distribuirati za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez dozvole EU PPF.

Preuzmite dokument…

Klikom na taster(e) ispod možete pogledati projektne galerije. Fotografije iz galerija su slobodne za individualnu upotrebu. Komercijalna reprodukcija i distribucija fotografija i drugih materijala nije dozvoljena bez saglasnosti EU PPF.

Galerija

pon

uto

sre

čet

pet

sub

ned

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Nema događaja

Ekološki saveti

Pročitajte ekološke savete naših stručnjaka.

Dalje…

Ekološki kalendar

Pogledajte kalendar važnih eko datuma.

Dalje…

Pročitajte EU PPF blog.

Dalje…

Da li ste znali?

Pročitajte odgovore na često postavljana pitanja.

Dalje…

Mapa projekata

Pogledajte interaktivnu mapu
PPF projekata

Dalje…

Promocija rezultata razvojne pomoći EU Srbiji

Dalje…