UGOVORI O GRAĐENJU PREMA PRAVILIMA FIDIC-A

Beograd, 01. jul 2019.

Tim projektne jedinice EU PPF8 je u Beogradu održao još jednu obuku „Osnove FIDIC ugovora o građenju“ koju je uspešno završilo 10 predstavnika Ministarstva finansija – Sektora za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, Ministarstva za evropske integracije i Ministarstva zaštite životne sredine.

Cilj obuke bio je da učesnici unaprede svoje znanje i razumevanje o procedurama nabavke, oblicima i sadržaju standardnih ugovora u građevinarstvu prema pravilima FIDIC-a kao i o povezanosti sa Zakonom o obligacionim odnosima (ZOO). Predavači EU PPF8 tima naglasili su pritom opšte principe i glavne razlike ugovaranja između Žute i Crvene knjige FIDIC-a 1999. Polaznici su takođe imali mogućnost da vežbaju pripremu Dodatka uz ponudu.

Poznavanje međunarodnih tenderskih procedura i pravnih pitanja od velike je važnosti za uspešno sprovođenje velikih infrastrukturnih projekata. FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) je osnovan davne 1913 godine nakon “Prvog međunarodnog kongresa inženjera konsultanata i inženjera eksperata” i najviše je primenjivani set uslova ugovaranja u međunarodnom građevinarstvu. Korišćenje FIDIC uslova ugovaranja preporuka je Svetske banke, Interameričke banke za razvoj, Organizacije za industrijski razvoj Ujedinjenih nacija, vodećih međunarodnih komercijalnih banaka i investicionih fondova, kao i ostalih velikih investitora.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.