EU PPF Obuke – Infrastrukturni projekti iz sektora životne sredine

Novi Sad, 29. mart. 2019.

Obukа pod naзивом „Priprema tehničke dokumentacije – Analiza troškova i koristi (Cost benefit analysis) na infrastrukturnim projektima u sektoru zaštite životne sredine“ održana je u hotelu Novi Sad, u Novom Sadu, 29. marta 2019. godine.

Cilj obuke koju je organizovao i vodio tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF8 bio je da polaznike detaljno upozna sa svim bitnim elementima Analize troškova i koristi – Cost Benefit Analysis (CBA) u skladu sa EU vodičem. CBA je jedan od najbitnijih alata u programiranju i pripremi investicionih projekata u oblasti zaštite životne sredine.

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, upoznali su se sa pripremom i ocenom Analize troškova i koristi na praktičan način sa svim elementima Analize troškova i koristi – finansijske, ekonomske analize, analize osetljivosti i rizika.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.