Услови уговарања у међународним оквирима – FIDIC стандарди

Београд, 30. јануар 2019.

Познавање међународних тендерских процедура и правних питања од велике је важности за успешно спровођење великих инфраструктурних пројеката. FIDIC (FIDIC – Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) је највише примењивани сет услова уговарања у међународном грађевинарству. Коришћење FIDIC услова уговарања препорука је Светске банке, Интерамеричке банке за развој, Организације за индустријски развој Уједињених нација, водећих међународних комерцијалних банака и инвестиционих фондова, као и осталих великих инвеститора.

Како би запослени у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима унапредили своје знање у области FIDIC уговора, тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице организовао је општу обуку на тему „Ревизија ЕУ програма и пројеката, принципи неправилности, управљање ризицима и контрола квалитета“. Ови сегменти су неопходни у разумевању услова уговарања по FIDIC правилима, те је ова обука једна од кључних на тему FIDIC-а.

На обуци је учествовало 19 представника из релевантних министарстава, 12 представника градских/општинских управа и седам представника ЈКП–а. Обуку је успешно завршило укупно 38 полазника. У наредном периоду очекује се још тренинга на ову тему.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.