ЕУ ППФ Обуке – Планирање инфраструктурних пројеката у области заштите животне средине

Нови Сад, 6. март 2019.

Као одговор на захтев корисника пројекта, тим експерата ЕУ ППФ8 пројектне јединице одржао је обуку под насловом „Планирање и програмирање инфраструктурних пројеката из области заштите животне средине” у среду, 6. марта 2019. године у Новом Саду, у истоименом хотелу.

Циљ обуке био је да осам представника Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине унапреди своје знање и разумевање о планирању и програмирању инфраструктурних пројеката. Фокус једнодневне обуке био је на фазама Методологије за избор и приоритизацију инфраструктурних пројеката из области заштите животне средине. Учесници су такође имали могућност да вежбају и раде GAP процену, односно разлику између садашнег стања у области и планираних резултата.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.