ЕУ ППФ обуке – припрема техничке документације

Златибор, 22. јун 2018.

Тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 одржао је у петак, 22. јуна 2018. године на Златибору обуку “Припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте који су подобни за финансирањеиз ЕУ и IFI фондова”.

Циљ обуке одржане у хотелу “Палисад” био је да учесници стекну основно знање и разумевање о припреми техничке документације за пројекте до нивоа неопходног за њихово финансирање. Тренинг је обухватио процедуре и стандарде при припреми техничке документације (Претходне студије оправданости, Студије оправданости и Анализе трошкова и користи) и Процене утицаја на животну средину, према ЕУ водичу као и српском законодавству (Закон о планирању и изградњи, Закон о процену утицаја на живoтну средину). Тренинг је такође обухватио главне захтеве при припреми Идејног решења, Идејног пројекта, пројеката за грађевинску дозволу и за извођење.

На обуци је учествовало 16 представника из градске/општинске управе и ЈКП-а из Ужица, Косјерића, Ивањице и Пожеге, као и из Министарства за европске интеграције и Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.