У припреми 15 нових инфраструктурних пројеката у областима животне средине, енергетике и транспорта

Београд, 5. јун 2019.

У Београду је данас представљен програм Подршка ЕУ у припреми пројеката (ЕУ Пројецт Препараттион Фацилитy – ЕУ ППФ) који ће омогућити припрему техничке и тендерске документације за 15 нових инфрасруктурних пројеката чија је потенцијална инвестициона вредност већа од 900 милиона евра (885 милиона инвестиција + € 21 милион техничке помоћи). Инфраструктурни пројекти о којима је реч,  од капиталног су значаја за бољи животни стандард грађана: међу њима су модернизација железнице, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у више градова, али и увођење енергетске ефикасности у јавне установе у Србији.

Програм ЕУ ППФ финансира Европска унија из претприступних фондова (ИПА 2013, 2014) са укупним буџетом од 21 милион евра. Донација ЕУ је 19,7 милиона евра, а 1,29 милиона евра улаже Влада Републике Србије. Циљ програма ЕУ ППФ је двоструки: промовише припрему модерне и одрживе инфраструктуре у Србији, као и јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.

Том приликом, потписани су и меморандуми о разумевању за предају техничке и тендерске документације коју припрема тим стручњака ЕУ ППФ програма за три пројекта: ремедијација и ревитализација Великог бачког канала, изградња система сакупљања и пречишћавања отпадних вода у Краљеву и модернизација пруге Велика Плана – Ниш.

Више о пројекту:

ПрограмПодршка Европске уније у припреми пројеката“ (ЕУ ППФ) представља техничку помоћ која се финансира из претприступних фондова Европске уније. Вредност програма је 21 милион евра, од чега је 19,7 милиона евра донација ЕУ, а 1,29 милиона евра је допринос Владе Републике Србије. Циљ програма ЕУ ППФ јесте јачање техничких и административних капацитета администрације Републике Србије у области управљања и коришћења претприступних фондова ЕУ, како би се убрзао процес припреме за чланство Србије у Европској унији.

ЕУ ППФ програм усмерен је на припрему техничке и тендерске документације за инфраструктурне пројекте из сектора животне средине, енергије и транспорта, као и на организацију више од 70 обука за представнике релевантних локалних и државних институција и јачање њихових капацитета. Уз помоћ ЕУ ППФ програма, припрема се сва неопходна документација за 15 великих пројеката у области транспорта, енергетике и животне средине, чија је потенцијална инвестициона вредност већа од 900 милиона евра (€885 милиона инвестиција + € 21 милион техничке помоћи). Географска подручја која су обухваћена ЕУ ППФ инфраструктурним пројектима су: Лозница, Панчево, Краљево, Брус, Блаце, Сокобања, Крагујевац, Ужице, Ариље, Пожега, Косјерић, Ивањица, Аранђеловац, Кнић, Рековац, Београд, Кладово, Врбас.

Посебан задатак у оквиру програма јесте и стручна помоћ у ажурирању и структурном прилагођавању вишегодишњег планског документа за развојну помоћ (Национални приоритети за међународну помоћ – НАД), за период 2014-2017, са пројекцијама до 2020. године. Такође, ЕУ ППФ помаже Министарству за европске интеграције и ресорним министарствима у програмирању претприступних фондова за 2018, 2019 и 2020. годину и у развоју новог НАД документа за период 2019 – 2025., како би се прецизно дефинисали захтеви Србије за међународну помоћ.

Програмом управљају Делегација ЕУ у Републици Србији и Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ). Министарство за европске интеграције је кључни корисник програма и спроводи надгледање техничке и административне реализације програма. Корисници техничке помоћи ЕУ ППФ програма су и бројна ресорна министарства: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (као и Дирекција за воде), Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство за рад, запошлјавање, борачка и социјална питања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство омладине и спорта, Министарство финансија, Министарство здравља, Министарство правде, Министарство економије и Министарство спољних послова.

У периоду од 2007. до данас, ЕУ је обезбедила преко 53 милиона евра бесповратних средстава за програме припреме пројекта, од којих је 17 милиона евра вец́ расподељено за унапређење капацитета администрације Србије у управљању претприступним фондовима и припрему 11 пројеката углавном на општинском нивоу. На пример, ЕУ ППФ је у прошлости подржао припрему комплетне документације до тендерског досијеа за Регионални центар за управљање отпадом у Суботици чија је изградња сада завршена и коју ц́е ускоро преузети Регионално јавно комунално предузец́е. ЕУ ППФ је такође припремио пројектну и тендерску документацију за постројења за пречишц́авање отпадних вода у Брусу, Блацу и Краљеву, као и за пројекат пруге Ниш-Брестовац, чија се изградња очекује у наредној години.

Уз претходно додељена средства, тренутно реализованих 21 милион евра увец́авају број пројеката припремљених уз ЕУ ППФ подршку на 26, док је додатних 15 милиона евра осигурано (у оквиру ИПА 2016 и ИПА 2018 програма) како би се наставила подршка ЕУ за развој модерне и одрживе инфраструктуре у Србији и убрзале припреме за чланство у ЕУ.

Галерија

Сања Бабић
Виши стручњак за комуникације и промоцију ЕУ ППФ
PPF6/EuropeAid/135637/IH/SER/RS | PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS
sbabic@ppf.rs +381 63 509 427