ЕУ ППФ Обуке – Инфраструктурни пројекти из сектора железнице

Београд, 25 март. 2019.

Тренинг тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 одржао је данас у Београду обуку „Припрема техничке документације – Анализа трошкова и користи (CBA) на инфраструктурним пројектима у сектору транспорта/железнице“ коју је успешно завршило укупно 11 државних службеника, представника институција: Инфраструктуре Железнице Србије, министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, министарства за европске интеграције, РАРЕИ, и ЈКП-а Београдски метро и воз.

Полазници обуке упознати су са свим битним елементима Анализе трошкова и користи – Cost-Benefit Analysis (CBA) у складу са ЕУ водичем као једног од најбитнијих алата у програмирању и припреми инвестиционих пројеката за железничку инфраструктуру. Учесници су такође имали могућност да вежбају и раде 3 студије случаја о CBA.

Cost-Benefit анализа (CBA) или анализа трошкова и користи, или како се понекад зове benefit-cost анализа квантификује и придодаје новчане вредности свим ефектима и утрошцима везаним за реализацију пројекта или планирање инвестиција, на основу чега се врши прорачун нето добити датог субјекта. Фактички врши се процена слабости и снага свих понуђених алтернатива на основу чега се бира опција која остварује највећу добит (benefit), а најмање трошкове реализације (cost). Ова анализа се не користи за инвестиционе пројекте који доносе само директне комерцијалне ефекте који се могу мерити и квантитивно изразити, већ, пре свега, за пројекте који доносе и значајне индиректне и немерљиве ефекте.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.