EU PPF obuke – infrastrukturni projekti iz oblasti zaštite životne sredine

Beograd, 24. septembar 2019.

Tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF6 održao je 24. septembra obuku “Priprema tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte iz sektora otpadnih voda”.

Učesnici obuke stekli su osnovna znanja o procesu pripreme tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte u oblasti otpadnih voda. Predavači su posebnu pažnju posvetili pravilima koja se tiču “Uputstva za ponuđače” kao i osnovnih kriterijuma za izbor ponuđača. Detaljno su obrađeni i objašnjeni najvažniji tehnički i administrativni zahtevi za pripremu kvalitetne ponude: izrada Tehničkih specifikacija i sadržaj Zahteva naručioca. Polaznici su takođe imali priliku da se upoznaju sa glavnim izazovima vezanim za usklađivanje različitih delova tenderske dokumentacije u jedan koherentan dokument, kao i sa uobičajenim greškama u procesu pripreme tendera koje kasnije mogu dovesti do nepreciznih i nejasnih odnosa između ugovornih strana.

Na obuci je učestvovalo 14 predstavnika resornih ministarstava (MEI, MF/SUFP), sedam predstavnika gradskih/opštinskih uprava Blaca, Brusa, Loznice i Pančeva i pet predstavnika JKP-а iz Blaca i Loznice.

Više detalja i nastavni materijal možete naći ovde.