Beograd, 22. februar 2018.

Tim stručnjaka projektne jedinice EU PPF8 danas je predstavnicima JASPERS-a, MEI, MGSI i JP Infrastrukture železnice Srbije predstavio deo Analize mogućih rešenja za projekat Modernizacija železničke pruge Velika Plana-Niš. Projekat obuhvata rekonstrukciju tri dvokolosečne deonice Velika Plana – Gilje, u dužini od 49km; Paraćin – Stalać, 22km i Đunis – Niš, dužine 40km. Ovom prilikom učesnicima sastanka je I detaljno predočeno postojeće stanje ove železničke pruge sa skorašnjeg obilaska terena, uključujući sve stanice i stajališta koja će biti predmet rekonstrukcije.

Deonica ove pruge je trenutno u veoma lošem stanju i zahteva hitnu modernizaciju infrastukture, uz nove sisteme elektrifikacije, signalizacije i telekomunikacije. Na mnogim deonicama brzina je umanjena usled uslova na pruzi. Cilj ovog projekta je da se poboljša kapacitet pruge, bezbednost i uslovi saobraćaja na predmetnim deonicama i da se time omogući brz, bezbedan i efikasan protok putnika i tereta.

Projekat predviđa rekonstrukciju ove 111km duge deonice, koja se nalazi na Panevropskom Koridoru X, kao i neophodne devijacije trase pruge, kako bi se omogućilo kretanje vozova brzinom do 160km/h na pruzi od Velika Plane do Niša. Diskusija među učesnicima sastanka odnosila se uglavnom na projektantska rešenja za značajne objekte na trasi pruge, odnosno rekonstrukciju stanica, stajališta, puteva, mostova, putnih prelaza, nadvožnjaka i podvožnjaka.

Daljom analizom saobraćaja koju će pripremiti tim EU PPF8 projektne jedinice, upotpuniće se ova Analiza mogućih rešenja i time precizno utvrditi obim putničkog i teretnog saobraćaja u budućnosti, što će odrediti broj stanica i stajališta koji će biti revidovan i optimizovan. Predmet diskusije je bila i rekonstrukcija kontaktne mreže i postrojenja za napajanje, kao i potreban nivo signalno-sigurnosnog sistema.