Београд, 22. фебруар 2018.

Тим стручњака пројектне јединице ЕУ ППФ8 данас је представницима JASPERS-а, МЕИ, МГСИ и ЈП Инфраструктуре железнице Србије представио део Анализе могућих решења за пројекат Модернизација железничке пруге Велика Плана-Ниш. Пројекат обухвата реконструкцију три двоколосечне деонице Велика Плана – Гиље, у дужини од 49км; Параћин – Сталаћ, 22км и Ђунис – Ниш, дужине 40км. Овом приликом учесницима састанка је И детаљно предочено постојеће стање ове железничке пруге са скорашњег обиласка терена, укључујући све станице и стајалишта која ће бити предмет реконструкције.

Деоница ове пруге је тренутно у веома лошем стању и захтева хитну модернизацију инфраструктуре, уз нове системе електрификације, сигнализације и телекомуникације. На многим деоницама брзина је умањена услед услова на прузи. Циљ овог пројекта је да се побољша капацитет пруге, безбедност и услови саобраћаја на предметним деоницама и да се тиме омогући брз, безбедан и ефикасан проток путника и терета.

Пројекат предвиђа реконструкцију ове 111км дуге деонице, која се налази на Паневропском Коридору X, као и неопходне девијације трасе пруге, како би се омогућило кретање возова брзином до 160км/х на прузи од Велика Плане до Ниша. Дискусија међу учесницима састанка односила се углавном на пројектантска решења за значајне објекте на траси пруге, односно реконструкцију станица, стајалишта, путева, мостова, путних прелаза, надвожњака и подвожњака.

Даљом анализом саобраћаја коју ће припремити тим ЕУ ППФ8 пројектне јединице, употпуниће се ова Анализа могућих решења и тиме прецизно утврдити обим путничког и теретног саобраћаја у будућности, што ће одредити број станица и стајалишта који ће бити ревидован и оптимизован. Предмет дискусије је била и реконструкција контактне мреже и постројења за напајање, као и потребан ниво сигнално-сигурносног система.