Београд, 16. март 2018.

На другом по реду састанку Надзорног одбора ЕУ ППФ8 усвојени су ревидовани почетни извештај ЕУ ППФ8 и методологије за сваки потпројекат, које је тим стручњака ЕУ ППФ8 јединице припремио у току почетне фазе пројекта. Састанак је одржан у просторијама Министарства за европске интеграције. И на њему су учествовали чланови Надзорног одбора: Делегација Европске уније у Републици Србији (ДЕУ), Министарство за европске интеграције, партнери конзорцијума Лоуис Бергер и ГИЗ, као и представници пројектне јединице ЕУ ППФ8.

На састанку се такође говорило о резултатима пројекта постигнутим у протеклих 5 месеци, укључујући израђену Студију о процени утицаја на животну средину за Адаптацију бродске преводнице у саставу ХЕ “Ђердап I”, као и пројектне задатке са спецификацијама за снимања и истраживања терена која треба да се обаве за укупно шест потпројеката. Номиновањем чланова од стране ресорних министарства формиране су радне групе са циљем да се осигура ефикасна координација активности и напретка за сваки одабрани потпројекат у областима заштите животне средине и транспорта.

У оквиру компоненте Јачања капацитета тим пројектне јединице ЕУ ППФ8 припремио је нацрт програма обуке за специјализоване курсеве, са одговарајућим модулима обуке. У наредном периоду уследиће израда материјала неопходног за спровођење обука и интензивираће се реализација активности за јачање капацитета. Предложене специјализоване обуке ће се организовати за директне кориснике ЕУ ППФ8, са фокусом на теме припрема техничке документације за инфраструктурне пројекте и њихову реализацију. Учешће запослених у ресорним институцијама на централном и локалном (општине/градске управе, ЈКП) нивоу је од велике важности за наставак са планираним активностима.

Следећи састанак Управног одбора одржаће се за шест месеци – крајем августа 2018.