Од извођења до преузимања радова

Београд, 21. јануар 2020.

Данас је у Београду, у хотелу  „Life Design“ тим стручњака ЕУ ППФ6 пројектне јединице одржао обуку „Инфраструктурни пројекти – Изградња и надзор“.

Основни циљ овог практичног семинара био је да се запослени у министарствима, градским/општинским управама и јавним предузећима боље упознају са уобичајеним активностима које обухватају надзор и праћење над изградњом пројеката у области заштите животне средине, као и да унапреде своја знања и вештине у писаној комуникацији на инфраструктурним пројектима.

Поред провере материјала и усклађености радова са уговором, ЕУ ППФ6 предавачи су детаљно обрадили тестове који су неопходни на завршетку пројеката при преузимању радова те су полазници имали прилике и да на конкретним примерима вежбају процедуре о контроли изведених радова.

У контексту инфраструктурних пројеката приказана је Анализа опција између писане и усмене комуникације, односно службених дописа и е-порука чија примена зависи од разумевања контекста комуникације и корисника информације. У зависности од садржаја, важно је узети у обзир могућност да комуникација може постати тзв. ревизорски траг, чак и доказни материјал у случају судског спора.

Посебан нагласак стављен је на главним одредницама и стиловима којих се треба држати у писаној комуникацији са међународним финансијским институцијама и ЕУ, уз примере добре праксе и типичних грешака. Тим ЕУ ППФ6 предавача је детаљно изложио конкретан пример великог инфраструктурног пројекта из перспективе крајњег корисника, од припреме пројектне документације, изазова при набавци и уговарању, изградњи и надзору до преузимања радова и периоду извештавања о недостацима након изградње.

На обуци је учествовало 29 представника ресорних министарстава (МЕИ, МФ/СУФП, МПШВ, МРЕ, МО), 4 представника градских/општинских управа и 5 представника ЈКП-а.

Више детаља и наставни материјал можете наћи овде.