| ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ ЗЛАТИБОР

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА ЗА ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
(Град Ужице и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Пројекат обухвата Град Ужице и четири општине: Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица у Златиборском округу у југозападном делу Србије. Укупно становништво у ових пет насељених области износи око 158.000 од којих 69.000 живи у Граду Ужицу. Око 60% становништва је прикључено на канализациону мрежу са највећим бројем прикључака у Ужицу – око 80. У граду Ужицу, отпадне воде се испуштају без адекватног третмана пречишћавања у локалне водне токове, већином преко више неконтролисаних испуста. Слична је ситуација и у Ариљу, Пожеги, Косјерићу и Ивањици – у целом Златиборском округу нема регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода.

Изградња одговарајућег система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода је од суштинске важности како на регионалном тако и на локалном нивоу за свако насељено подручје. Глобални циљ пројекта је да побојшање општинске инфраструктуре за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у овим подручјима, а припремом документације која ће истражити и предложити оптимална техничка решења за одвођење и пречишћавање отпадних вода на регионалном нивоу.

  • Заштита и побољшање квалитета воде у реци Ђетиња и осталим реципијентима – воденим токовима од штетних ефеката неконтролисаних и директних испуста отпадних вода;
  • Смањење загађење и повећавање квалитета подземних и површинских вода, као и речног седимента;
  • Побољшање санитарне хигијене и јавног здравља за становнике општина Ариље, Пожега, Косјерић, Ивањица и Ужице;
  • Обезбеђивање основних техничких решења за одвођење и пречишћавање комуналних отпадних вода на регионалном и локалном нивоу;
  • Испитивање и успостављање просторне, еколошке, тржишне и економске оправданости предложених техничких решења за развој система сакупљања и одвођења отпадних вода;
  • Обезбеђивање развоја приоритетних инвестиционих пројекта у сектору управљања отпадним водама на регионалном нивоу за све интегралне самоправне јединице;
  • Побољшање заштите вода и еколошких ресурса у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије и са одговарајућим Планом за имплементацију Директиве ЕУ за пречишћавање отпадних вода;
  • Обезбеђивање усаглашености са Директивом ЕУ за пречишћавање урбаних отпадних вода у пројектној области.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице ће израдити:

  • Претходну студију оправданости за пројекат управљања отпадним водама у Златиборском и Моравичком округу

Претходна студија оправданости (ПСО) ће испитати и успоставити техничку, просторну, еколошку, друштвену, финансијску, економску и институционалну оправданост предложених техничких решења, на основу којих ће надлежне власти моћи да одлуче о даљој реализацији пројекта.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Измена или објављивање документата није дозвољена без експлицитне дозволе аутора.

Преузмите документ…

Кликом на тастер(е) испод можете погледати пројектне галерије. Фотографије из галерија су слободне за индивидуалну употребу. Комерцијална репродукција и дистрибуција фотографија и других материјала није дозвољена без сагласности ЕУ ППФ.

Галерија

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Нема догађаја

Еколошки савети

Прочитајте еколошке савете наших стручњака.

Даље…

Еколошки календар

Погледајте календар важних еко датума.

Даље…

Прочитајте ЕУ ППФ блог.

Даље…

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…