| ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ ЗЛАТИБОР

ПРОЈЕКАТ РЕГИОНАЛНОГ УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА ЗА ЗЛАТИБОРСКИ ОКРУГ
(Град Ужице и општине Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица)
PPF8/EuropeAid/137044/DH/SER/RS

Сектор: Заштита животне средине/Управљање отпадним водама

Пројекат обухвата Град Ужице и четири општине: Ариље, Пожега, Косјерић и Ивањица у Златиборском округу у југозападном делу Србије. Укупно становништво у ових пет насељених области износи око 158.000 од којих 69.000 живи у Граду Ужицу. Око 60% становништва је прикључено на канализациону мрежу са највећим бројем прикључака у Ужицу – око 80. У граду Ужицу, отпадне воде се испуштају без адекватног третмана пречишћавања у локалне водне токове, већином преко више неконтролисаних испуста. Слична је ситуација и у Ариљу, Пожеги, Косјерићу и Ивањици – у целом Златиборском округу нема регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода.

Изградња одговарајућег система за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода је од суштинске важности како на регионалном тако и на локалном нивоу за свако насељено подручје. Глобални циљ пројекта је да побојшање општинске инфраструктуре за сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у овим подручјима, а припремом документације која ће истражити и предложити оптимална техничка решења за одвођење и пречишћавање отпадних вода на регионалном нивоу.

  • Заштита и побољшање квалитета воде у реци Ђетиња и осталим реципијентима – воденим токовима од штетних ефеката неконтролисаних и директних испуста отпадних вода;
  • Смањење загађење и повећавање квалитета подземних и површинских вода, као и речног седимента;
  • Побољшање санитарне хигијене и јавног здравља за становнике општина Ариље, Пожега, Косјерић, Ивањица и Ужице;
  • Обезбеђивање основних техничких решења за одвођење и пречишћавање комуналних отпадних вода на регионалном и локалном нивоу;
  • Испитивање и успостављање просторне, еколошке, тржишне и економске оправданости предложених техничких решења за развој система сакупљања и одвођења отпадних вода;
  • Обезбеђивање развоја приоритетних инвестиционих пројекта у сектору управљања отпадним водама на регионалном нивоу за све интегралне самоправне јединице;
  • Побољшање заштите вода и еколошких ресурса у складу са Стратегијом управљања водама на територији Републике Србије и са одговарајућим Планом за имплементацију Директиве ЕУ за пречишћавање отпадних вода;
  • Обезбеђивање усаглашености са Директивом ЕУ за пречишћавање урбаних отпадних вода у пројектној области.

У оквиру ЕУ ППФ програма, тим стручњака ЕУ ППФ8 пројектне јединице ће израдити:

  • Претходну студију оправданости за пројекат управљања отпадним водама у Златиборском и Моравичком округу

Претходна студија оправданости (ПСО) ће испитати и успоставити техничку, просторну, еколошку, друштвену, финансијску, економску и институционалну оправданост предложених техничких решења, на основу којих ће надлежне власти моћи да одлуче о даљој реализацији пројекта.

Кликом на тастер испод можете преузети или прегледати документ са основним информацијама о пројекту. Документе можете слободно преузети и даље дистрибуирати за индивидуалну употребу. Измена или објављивање документата није дозвољена без експлицитне дозволе аутора.

Преузмите документ…

пон

уто

сре

чет

пет

суб

нед

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Нема догађаја

Да ли сте знали?

Прочитајте одговоре на често постављана питања.

Даље…

Мапа пројеката

Погледајте интерактивну мапу
ППФ пројеката

Даље…

Промоција резултата развојне помоћи ЕУ Србији

Даље…